2011/08/17

Agile Manifesto

0 comments
Nhà cháu vừa dịch xong quả "Agile Manifesto", nhưng chưa tin tay lắm, nhờ bà con cô bác vào góp ý giúp nào:
(Bản gốc http://agilemanifesto.org/)


Bản tuyên ngôn phát triển phần mềm theo phương pháp Agile

Chúng tôi đang khai phá những phương pháp phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách thực hiện nó và giúp mọi người cùng thực hiện.
Trong quá trình đó chúng tôi rút ra được những giá trị cốt lõi sau:
Các thành viên (trong dự án) và sự ảnh hưởng lẫn nhau (giữa các thành viên) quan trọng hơn các quy trình và công cụ (sử dụng trong dự án).
Việc tạo ra phần mềm có thể hoạt động được quan trọng hơn việc tạo ra đầy đủ tài liệu.
Cộng tác với khách hàng quan trọng hơn việc thỏa thuận được hợp đồng.
Ứng phó với sự thay đổi quan trọng hơn là chạy theo kế hoạch.
Có nghĩa là, mặc dù những điều ở vế bên phải có giá trị, nhưng chúng tôi đánh giá vế bên trái cao hơn.
Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas

Mười hai Nguyên lý của Bản tuyên ngôn Agile

Chúng tôi tuân theo những nguyên lý sau đây:
Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là làm thỏa mãn khách hàng bằng cách chuyển giao cho họ, thật sớm và liên tục, những sản phẩm phần mềm có giá trị sử dụng cao.
Hoan nghênh việc thay đổi yêu cầu, thậm chí việc thay đổi diễn ra tại thời điểm rất muộn. Quy trình Agile (luôn) quản trị sự thay đổi vì lợi ích của khách hàng.
Chuyển giao (những sản phẩm) phần mềm có thể hoạt động (tốt) một cách thường xuyên, tần suất từ một vài tuần đến một vài tháng (một lần). Khuyến khích tần suất ngắn.
Những thành viên phụ trách về nghiệp vụ (business) và các lập trình viên cần phải trao đổi với nhau hàng ngày trong suốt quá trình diễn ra dự án.
Xậy dựng dự án bởi những thành viên tích cực. Tạo cho họ môi trường làm việc phù hợp, hỗ trợ họ khi cần thiết, và tin tưởng rằng họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Phương pháp hiệu quả nhất để chuyển tải thông tin đến đội dự án và trong đội dự án với nhau là nói chuyện trực tiếp.
Sản phẩm phần mềm có thể hoạt động tốt chính là thước đo quan trọng nhất của tiến độ dự án.
Quy trình Agile ủng hộ cho sự phát triển bền vững. Những người chủ trì dự án, lập trình viên và người dùng nên luôn luôn duy trì (việc phát triển phần mềm) từng bước từng bước ổn định (không “đại nhảy vọt” hoặc cái gì đó tương tự).
Luôn luôn để tâm đến việc áp dụng những kỹ thuật và thiết kế tốt nhất.
Tối giản hóa -- nghệ thuật của việc tối đa hóa những gì không cần làm -- là điểm cốt yếu nhất.
Những kiến trúc, yêu cầu và thiết kế tốt nhất (sẽ) được sản sinh ra từ những đội dự án đã trưởng thành (có thể tự quản lý, tổ chức và không chịu sự điều khiển chỉ huy của bên ngoài)
Cứ định kỳ, cả đội dự án sẽ họp với nhau về việc làm thế nào cho kết quả công việc tốt hơn, và thực hiện điều chỉnh tương ứng.
2011/08/08

The Big Question

3 comments
Không biết từ bao giờ, con người đã đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Tôi cũng vậy, không thể khác. Từ khi tôi biết suy nghĩ, câu hỏi ấy đã lờ mờ hình thành, và luôn thúc đẩy tôi đi tìm câu trả lời. Tại sao tôi tồn tại? Tôi thực sự là ai? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chết? Và tất cả những thứ đó có nghĩa gì?

Hợp đồng mẫu cho dịch vụ phát triển phần mềm

0 comments
Làm freelance, chắc các bạn không ít hơn một lần phải soạn hợp đồng. Hy vọng cái hợp đồng mẫu này sẽ giúp các bạn (chỉ phần mềm thôi nhé, được lấy ra từ hợp đồng thật):

https://docs.google.com/document/pub?id=16azSicQCHmgatS9I5oyhPDJtB2PisKJgerGcBuzIJNw
2011/08/07

Đạo lập trình

3 comments


Vô tình đọc được quyển "The Tao of Programming" của Geoffrey James, mặc dù được viết cách đây hơn hai chục năm, nhưng có nhiều điểm cực hay, có thể áp dụng được cho hiện tại. Định dịch sang tiếng Việt cho các bạn tham khảo, thì thấy có bạn đã dịch rồi. Nhưng bản dịch đó còn thô sơ quá, bèn ngồi dịch lại, trộn cả văn phong của Đạo Đức Kinh với kiếm hiệp. 


Kính chư vị thưởng lãm.


2011/08/01

Bờ tường

0 comments


Bài này tớ viết lâu rồi, đăng trên "Chợ Dưa" từ hồi công ty hô hào viết "Chuyện phần mềm". Nghe tin Chợ Dưa đã bị công an phường dẹp, nên copy sang đây. 

Khanh DAO | © 2011

Design by DheTemplate.com and Theme 2 Blog